Politics

Wethouder North in gesprek met regiogemeenten over bijdrage Dierenambulance | NUWethouder North gaat namens de Dierenambulance – Vogelasiel in gesprek met buurgemeenten over structurele bekostiging van de stichting. Dat is het resultaat van een overleg van het bestuur van de Dierenambulance en de wethouder. “Dierenwelzijn is onderdeel van zijn portefeuille en de wethouder vindt het werk van de stichting belangrijk”, aldus een woordvoerder.

Leiden en Voorschoten bekostigen de stichting al structureel en zeer recent heeft Katwijk besloten ook een bijdrage te leveren. “Maar ons werkgebied is groter. In de hele regio verzorgen we het transport en opvang van verwonde en verweesde huis- en wilde dieren. Dat gebied bestaat uit de gemeenten Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen”, vertelt de woordvoerder. “De wethouder wil daarvoor namens de stichting richting de regiogemeenten als ambassadeur optreden.”

De stichting weet jaarlijks een bedrag aan donaties, giften en ritvergoedingen bijeen te brengen van ongeveer 90.000 euro. “Maar daarmee en met de bijdragen van de gemeenten kunnen de kosten helaas niet worden gedekt”, zegt de woordvoerder. Zo leed de stichting in 2021 een exploitatietekort van bijna 50.000 euro.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.