Politics

Oud-voorzitter D66 betuigt spijt over afhandeling MeToo-klacht | BinnenlandDat staat in een bericht in een afgeschermde Facebook-groep. De Telegraaf kreeg inzage in de boetedoening. Spierings, tegenwoordig provinciebestuurder in Brabant, was van 2018 tot 2021 voorzitter van het landelijk bestuur en verdween vorig jaar plotsklaps van het toneel. Afgelopen weken werden na de MeToo-rel door veel D66-leden intern vraagtekens gesteld over haar handelwijze als partijbestuurder. Zij heeft immers ingestemd met het opknippen van een intern onderzoek door Bing in een openbaar en vertrouwelijk deel. Dat laatste deel bevatte andere informatie dan het publieke deel.

’Zware druk uitgeoefend’

Volgens Spierings werd er – toen Bing onderzoek deed naar meldingen uit de partijgelederen – enorme druk op haar gelegd. Slechts enkele weken voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 kwam dat rapport naar buiten. „In de hele partij leefde de wens om zo snel mogelijk met de resultaten naar buiten te komen. Deze druk heb ik zelf als heel zwaar ervaren.”

Spierings besloot het onderzoeksrapport, zonder de vertrouwelijk bijlage, naar de leden te sturen. „Na aandringen, ook bij mij, van de advocaten van het slachtoffer om haar privacy te waarborgen ben ik akkoord gegaan met een openbaar rapport en een vertrouwelijke bijlage. De bijlage was nodig om de conclusies van het rapport zorgvuldig te onderbouwen, maar was tevens strijdig met mijn beeld van transparantie. Transparantie die ik steeds voorop heb willen zetten. De bijlage was alleen voor de voorzitter en vicevoorzitter. Niet voor onze politieke vertegenwoordigers. Onze partijleider valt in deze dus niets te verwijten”, zo stelt ze.

„Achteraf gezien had ik er niet mee moeten instemmen het rapport naar buiten te brengen, zonder de vertrouwelijke bijlage te kennen. Ik had hier zelf zorgvuldigheid moeten betrachten.”

Contact met slachtoffer

Spierings stelt dat het slachtoffer het ’zwaar heeft gehad toen de zaak speelde in 2015’. „Ik heb niet kunnen voorkomen dat het voor haar allemaal weer opnieuw werd en ook nu weer wordt opgerakeld. Dat spijt mij en doet ook mij pijn. Bovendien had ik in mijn bestuursperiode meer willen bereiken met betrekking tot verandering van de cultuur in de partij”, vindt ze.

De ex-voorzitter meldt dat – toen in december 2020 een anoniem blog verscheen waarin over MeToo-kwesties binnen D66 werd geschreven – haar ’niets bekend was van zaken uit het verleden’. Wel heeft ze ten tijde van haar voorzitterschap contact met het slachtoffer gehad. „Ze vertelde me hoe zeer de gebeurtenissen haar destijds hadden aangegrepen. Ik zag hoe het haar, ook door het onderzoek, opnieuw aangreep. Ik vond en vind dat vreselijk voor haar. Daar lag ook meteen het dilemma. Transparantie en openbaarheid enerzijds en bescherming van personen anderzijds, zijn nauwelijks te verenigen. Een duivels dilemma waar ik het hele proces mee heb geworsteld.”

De ex-partijvoorzitter schrijft dat zij ook recent, na het verschijnen van de vertrouwelijke bijlage, contact heeft gehad met het slachtoffer. „Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden. Een van de gespreksonderwerpen was aanvullende berichtgeving in verband met de conclusie in de vertrouwelijke bijlage dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Dit stond niet in het openbare rapport. Achteraf gezien had ik dat verder moeten uitwerken met de vrouw in een poging een gezamenlijke oplossing te vinden.”

Royement Van Drimmelen

Volgens Spierings hebben meerdere leden van D66 de vraag gesteld waarom partijprominent Frans van Drimmelen, die grensoverschrijdend gedrag zou hebben gepleegd, niet eerder is geroyeerd. Wetende dat er wel degelijk grensoverschrijdend gedrag was geconstateerd zoals bleek uit de vertrouwelijke bijlage, had ik natuurlijk toen een klemmend verzoek aan de man kunnen en moeten doen om zijn lidmaatschap op te zeggen, al ontbraken ons de middelen om het ook af te dwingen.” Van Drimmelen besloot -na een indringend verzoek van het huidige D66-bestuur- vorige week wel om zijn lidmaatschap op te zeggen.

Spierings gaat door het stof en zegt ’oprecht’ te hebben geprobeerd ’goede afwegingen te maken’. „Het spijt me dat ik daar op enkele momenten niet in ben geslaagd.” De oud-voorzitter hoopt dat D66 alsnog een cultuurverandering gaat meemaken.

„Al onze nieuwe commissies en procedures, hoe waardevol ook, gaan onze partijcultuur niet sneller veranderen”, stelt ze. „We komen als persoon en als partij niet verder door naar elkaar te wijzen. We moeten naar onszelf kijken. Als individu, als voormalig partijvoorzitter. Wat had ik beter kunnen doen, wat kan ik daarvan leren. Niemand is perfect. Ik ook niet. Nieuw leiderschap begint bij jezelf.”Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close