Sports

Koopkracht groeide amper in 2021, vooral gepensioneerden gingen erop achteruit | NUDe koopkracht van de Nederlandse bevolking steeg vorig jaar met 0,3 procent, de kleinste stijging in jaren. Dat cijfer lag laag als gevolg van de stijgende inflatie in het najaar van 2021, meldt statistiekbureau CBS. Vooral pensioenontvangers gingen erop achteruit. Naar verwachting zal de koopkracht dit jaar veel lager liggen en zelfs flink krimpen, aangezien de prijzen dit jaar nog harder stijgen.

Externe factoren als lonen, prijsstijgingen en overheidsbeleid hebben invloed op de koopkracht. Ook persoonlijke omstandigheden, zoals samenwonen, uit elkaar gaan of van baan wisselen, hebben impact op hoeveel we kunnen kopen.

De koopkracht nam in de tweede helft van vorig jaar een duikvlucht, omdat de prijzen toen in rap tempo stegen. Dit had alles te maken met de heropening van de samenleving, waardoor een grote vraag gecombineerd werd met een beperkt aanbod. Hierdoor begonnen de prijzen vanaf augustus 2021 (relatief) snel te stijgen.

Uiteindelijk nam de koopkracht voor 52 procent van de bevolking toe en daalde die voor de andere 48 procent. Onder de mensen die erop vooruitingen bevinden zich vooral werknemers. Daartegenover staat dat pensioenontvangers er juist flink op achteruitgingen. Drie kwart van hen ging erop achteruit.

De lage koopkrachtcijfers van vorig jaar vallen in het niet bij de cijfers die voor 2022 verwacht worden. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde vorige maand dat als het kabinet zonder nieuw beleid zou komen, de koopkracht vanwege de torenhoge inflatie met 6,8 procent zal dalen ten opzichte van vorig jaar.

Koopkrachtontwikkeling in afgelopen vijf jaarSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.