Politics

Huisartsen en zorgorganisatie ActiZ wijzen zorgakkoord af ‘Willen meer garanties zien’ | NUEr is nog geen volledige steun voor de nieuwe plannen voor de gezondheidszorg. ActiZ, een van de grootste brancheorganisaties van de Nederlandse zorg, en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) willen het voorgestelde zorgakkoord nog niet ondertekenen.

In het zorgakkoord hebben de overheid en vertegenwoordigers van de zorg plannen gemaakt voor de toekomst van de sector. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg de komende jaren naar verwachting sterk toe. In het IZA staan allerlei maatregelen om te voorkomen dat de sector vastloopt.

Maar het akkoord kan nog niet op volledige steun rekenen. Zo willen huisartsen op korte termijn meer garanties krijgen, bijvoorbeeld van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over tarieven voor zorg in de avonden, nachten en weekenden voor volgend jaar en van de zorgverzekeraars over de afspraak dat ze meer tijd voor hun patiënten krijgen.

Eerder op de avond wezen ook de leden van brancheorganisatie ActiZ het zorgakkoord al af. Zij lieten weten meer “garanties, randvoorwaarden en resultaten” te willen zien. Bij ActiZ zijn in totaal zo’n vierhonderd organisaties aangesloten, die vooral actief zijn in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, van verpleeghuizen tot thuiszorg.

De brancheorganisatie zegt wel achter “de beweging” van het akkoord te staan, maar zegt het pas te kunnen steunen als “de uitvoerbaarheid van de afspraken ook in 2023 gegarandeerd is”. Dat ActiZ het akkoord niet steunt, is pijnlijk voor het kabinet, dat voor Prinsjesdag een breedgedragen akkoord hoopt te sluiten met de zorgsector.

Wel steun van verpleegkundigen voor akkoord

Met het zorgakkoord zou meer ingezet moeten worden op preventie en efficiënter gewerkt moeten worden. Volgens uitgelekte conceptversies moet complexe zorg meer worden geconcentreerd en wordt het bijvoorbeeld lastiger gemaakt om zorgverleners in te huren die geen contract hebben met een zorgverzekeraar

Beroepsvereniging V&VN steunt het zorgakkoord wel. “We staan aan de vooravond van moeilijke keuzes in de zorg. We merken nu al dat het vastloopt”, stelt de organisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. “Juist daarom is het zo belangrijk dat we als beroepsgroep verantwoordelijkheid nemen in dit zorgakkoord.”

De V&VN voegt er wel aan toe dat er nog “belangrijke aandachtspunten” zijn, wil het zogeheten Integraal Zorgakkoord (IZA) een succes worden.

Volgens de V&VN kunnen de doelstellingen alleen worden bereikt als goed wordt samengewerkt tussen allerlei verschillende partijen in de zorg. De organisatie doelt dan op de huisartsen, aanbieders van wijkverpleging en verzekeraars. Zij moeten er bijvoorbeeld samen voor zorgen dat meer zorg thuis kan plaatsvinden.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.