Politics

Advocaten Trump: onderzoek ‘vermeende’ top secret documenten ‘uit de hand gelopen’


WASHINGTON (AP) – Een strafrechtelijk onderzoek naar de aanwezigheid van top secret informatie in het huis van voormalig president Donald Trump in Florida is “uit de hand gelopen”, zeiden zijn advocaten maandag in een dringend beroep op de rechter om een richtlijn te handhaven die tijdelijk een einde maakt aan belangrijke aspecten van het onderzoek van het ministerie van Justitie.

Het Trump-team verwees ook naar de in beslag genomen documenten als “vermeende” geheime documenten, waarmee zijn advocaten suggereren dat ze de bewering van het Ministerie van Justitie niet onderschrijven dat de FBI zeer gevoelige, supergeheime documenten heeft gevonden tijdens de huiszoeking op 8 augustus in Mar-a-Lago. De advocaten beweren ook dat er geen bewijs is dat de documenten ooit aan iemand zijn vrijgegeven, en dat ten minste een deel van de documenten aan hem toebehoort en niet aan het ministerie van Justitie.

Het 21 pagina’s tellende dossier onderstreept de aanzienlijke feitelijke en juridische meningsverschillen tussen de advocaten van Trump en de Amerikaanse regering nu het ministerie van Justitie verder wil gaan met zijn strafrechtelijk onderzoek naar de illegale bewaring van nationale defensie-informatie op Mar-a-Lago en naar de mogelijke belemmering van dat onderzoek.

Het onderzoek liep vorige week vast toen districtsrechter Aileen Cannon het verzoek van het Trump-team inwilligde om een onafhankelijke arbiter, ook bekend als een ‘special master‘, aan te stellen om de in beslag genomen documenten te beoordelen en het ministerie vooralsnog verbood de documenten voor onderzoeksdoeleinden te onderzoeken.

Het ministerie van Justitie heeft de rechter gevraagd om dat verbod op te heffen en zegt dat het tegen haar uitspraak in beroep zal gaan bij een federaal hof van beroep. Het ministerie zegt dat zijn onderzoek onherstelbare schade dreigt op te lopen als dat bevel niet wordt opgeheven, en merkt op dat verwarring over de reikwijdte en betekenis ervan er al toe had geleid dat de inlichtingendienst een afzonderlijke risicobeoordeling die het aan het uitvoeren was, had gepauzeerd.

Maar de advocaten van Trump zeiden maandag in hun eigen motie dat het bevel een “verstandige voorlopige stap was in de richting van het herstellen van orde uit chaos.” Ze vroegen Kanon om het bevel in stand te laten.

“Dit onderzoek naar de 45ste president van de Verenigde Staten is zowel ongekend als misplaatst”, schrijven ze. “In wat in de kern een uit de hand gelopen documentopslaggeschil is, probeert de regering ten onrechte het bezit van de 45ste president van zijn eigen presidentiële en persoonlijke dossiers strafbaar te stellen.”

Ondertussen stellen beide partijen vrijdagavond elk verschillende namen voor van kandidaten die de rol van ‘special master‘ zouden kunnen vervullen, hoewel ze het niet eens zijn over de precieze omvang van de taken die de persoon moeten krijgen.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.