Politics

35% NL tegen azc in eigen gemeente, 34% NL vóór azc in eigen gemeente


Ongeveer een derde van alle Nederlanders (34%) vindt het acceptabel wanneer er een asielcentrum in de eigen gemeente (bij) komt. Maar een ongeveer even grote groep (35%) ziet dat niet zitten. De rest weet het niet, of neemt een neutrale positie in. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos onder een representatieve steekproef van 1004 Nederlanders uitgevoerd tussen 22 en 25 juli 2022. De resultaten laten zien hoe verdeeld Nederland is over de vraag hoe om te gaan met de asielcrisis.

Een vergelijkbaar patroon van verdeeldheid wordt zichtbaar bij de vraag of er überhaupt nieuwe asielzoekerscentra moeten komen: ongeveer vier op de tien Nederlanders (44%) vinden van niet, ongeveer een kwart (27%) vindt van wel en de rest weet het niet.

Vluchtelingenopnamedwang

Het plan van staatssecretaris van de Burg (VVD, Justitie en Veiligheid) om gemeentes te verplichten om vluchtelingen op te nemen kan eveneens op gemengde reacties rekenen: vier op de tien Nederlanders (42%) zien er niets in; ongeveer drie op de tien (29%) vinden het wel een goed plan, en de rest twijfelt. Het zijn voornamelijk kiezers van rechtse partijen (PVV, JA21) die niets in het plan zien; maar ook kiezers van BBB zijn kritisch. Kiezers van partijen als D66, Groenlinks en de PvdA willen wel dat de overheid gemeenten dwingt tot het opnemen van vluchtelingen.

De wooncrisis lijkt het draagvlak voor opvang van vluchtelingen te beïnvloeden. Bijna de helft van alle Nederlanders (49%) onderschrijft de stelling dat zolang er een woningtekort is er geen sociale huurwoningen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning zouden moeten worden aangeboden. Ongeveer een kwart (23%) vindt dat dat wel moet kunnen.

Meerderheid voor opvang vluchelingen geweld en oorlog

Eerder onderzoek van Ipsos in het kader van Wereld Vluchtelingen Dag in juni liet zien dat een ruime meerderheid van alle Nederlanders wel het principe steunt dat mensen die vluchten voor oorlog of geweld welkom zijn in Nederland.

Onderzoeksverantwoording

Deze gegevens zijn gebaseerd op onlineonderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van1004 stemgerechtigde Nederlanders. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en desamenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen (de Tweede Kamerverkiezingen van 2021) zijn door middel van een weging gecorrigeerd. De gegevens zijn verzameld van 22 juli tot en met 25 juli 2022. De foutmarges lopen uiteen van ongeveer 1% tot ongeveer 3%.

 


 

Advertentie

True managed webspace

Lees ook deze artikelenBurgemeester Tilburg (VVD) neemt Staats Asielzaken Van der Burg (VVD) niet serieus

Villa

PVV wil af van voorrang statushouder op woning, JA21, BBB, FvD, Van Haga steunen voorstel

Van der Valk Hotel Leusden

80 minderjarige alleenstaande asielzoekers gaan in Van der Valk Hotel Leusden wonenAlexander Kops en Geert Wilders – Wooncrisis? Niet voor statushouders

Vluchtelingen

Regering heeft 1,2 miljoen euro over voor bestrijden overlast asielzoekers

Vluchtelingen

Overheid zoekt 13.500 woonruimtes voor ‘statushouders’ in tweede helft 2022

Den Haag

Richard de Mos – Wijken gaan ten onder aan bevolkingsgroei

Vluchtelingen

Eduard Bomhoff – Wie uit een veilig land komt is geen asielzoeker

Homs, Syrië

Juliaan van Acker – Meer immigratie hier, meer ellende daar

Bootvluchtelingen

Rode Kruis: ‘Ieder die zich meldt aan buitengrens moet toegang krijgen tot asielprocedure’Bomvol COA verwacht nog voller te worden, 3500 extra plekken nodigBRIEFJE VAN JAN – Aan Ankie Broekers-KnolGemeenten sturen brandbrief vanwege grote instroom woningzoekende asielzoekersNederland moet nog 7000 achterstallige asielaanvragen behandelen‘Overlastgevende asielzoekers vaak zelf slachtoffer van uitbuiting’Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.